Menu Zamknij

Pekabex PREF S.A.

O Spółce

Pekabex PREF S.A.
z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000594425, posiadającą NIP: 1181867185, REGON: 140726754, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł wpłaconym w całości.

Kontakt

Pekabex PREF S.A.
ul. Szarych Szeregów 27
60-462 Poznań

NIP: 1181867185
REGON: 140726754
KRS: 0000594425