Menu Zamknij

Pekabex PREF S.A.

O Spółce

Pekabex PREF S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000594425, posiadającą NIP: 1181867185, REGON: 140726754, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł wpłaconym w całości.

Kontakt

Pekabex PREF S.A.
ul. Warecka 11A
00-034 Warszawa

NIP: 1181867185
REGON: 140726754
KRS: 0000594425